Sr Maries eviga löften

Sida på: Franska

Syster Maries löftesavläggelse 5 september 2013

Jag vill sjunga om Herrens nådegärningar i evighet. (Ps 89:2)

Syster Marie, är du villig att genom din löftesavläggelse i Sankt Dominikus orden, viga hela ditt liv åt Kristus i vars död och uppståndelse du är döpt?

Ja, det vill jag med Guds nåd.

Syster Marie, vad önskar du?

Guds och er allas barmhärtighet.

Syster Marie, är du villig att leva i lydnad enligt Dominikansystrarna av Sainte Marie des Tourelles konstitutioner i Kristi efterföljd, Han som frivilligt kom för att göra faderns vilja?

Ja, med Guds nåd!

Kristus och Hans moder valde ett liv i kyskhet, lydnad och fullkomlig fattigdom. Är du villig, att med Guds hjälp, göra samma val?

Ja, med Guds nåd!

Är du villig till att i tystnad och ensamhet, i bön och botfärdighet, i obemärkt arbete och i tjänst för andra göra Gud till din enda åstundan?

Ja, med Guds nåd!

Må Gud fullborda i dig vad han påbörjat

Jag, syster Marie, avlägger klosterlöftet och lovar lydnad inför Gud, den saliga jungfru Maria, den helige Dominikus och dig syster Else-Marie, generalpriorinna för Dominikansystrarna Sainte Marie des Tourelles kongregation enligt den helige Augustinus regel och kongregationens konstitutioner. Jag lovar att lyda dig och dina efterträdare till min död.

Herre välsigna denna slöja som syster Marie har tagit emot som ett tecken på sin vigning och ikläd hela hennes varelse med din nåd så att hon må kunna älska dig med odelat hjärta. Må hon förbli i din kärlek och en dag med sin brinnande lampa få gå in i himmelrikets glädje.