1

Tråd: Om att be

Varför ska man be?

2

Sv: Om att be

Tack för din fråga, Elisabet!

Bön handlar om en relation, en levande relation, en livgivande relation, en livsviktig relation...
Om du har en mycket god vän, så vet du hur viktig denna relation är för dig, hur mycket den betyder i din vardag.
Och du inser väl att den måste skötas, vårdas... omsorgsfullt, för att hålla i längden, för att fördjupas, för att förstärkas.
Så är det med bön: mötet mellan två kärlekar.

Syster Céline

3

Sv: Om att be

Tack för svaret!
Hur ber man då på bästa sätt?  Ibland kan Gud kännas så stor att man inte vet hur man ska vända sig till Honom på ett respektfullt sätt.
Det kan ibland vara svårt att veta vilka ord man ska välja eller vilken plats man kan att vara på.

4

Sv: Om att be

Här rör du vid en stor hemlighet: vår Gud är både transcendent OCH mycket nära!
Vilket innebär att även vår bön kan ta sig väldigt många olika uttryck.

Bibeln talar t ex om att "frukta Herren" dvs att se på Honom som är alltings ursprung, den Allsmäktige, den som är den absolute Andre, som överträffar allt... Då står vi så att säga på vår rätta plats som människan, en skapad varelse som fullständig beror på honom för varje andetag och som svarar på livets gåva med tillbedjan och lovsång.

Men i kristendomen har Gud blivit människa... närmat sig på ett otänkbart sätt i Jesu gestalt. Genom honom har han blivit "närmare oss än vi oss själva" som den store s:t Augustinus säger. Han har gett (och ger) sig t.o.m. att äta! Kan det finnas ett närmare sätt att vistas inom oss? Människans svar på denna Guds intima kärlek det är vännens närvaro i ord och/eller i tystnad.

Allting handlar om kärlek. Om bön inte drivs av kärleken är den som en skrällande cymbal. (1Kor 13:1)

Syster Céline

5

Sv: Om att be

Hej
Jag undrar när man både är barndöpt och vuxendöpt och konfirmerad
i Svenska Kyrkan måste man konfirmeras igen om man vill konvertera
till Katolska kyrkan? Och hur går det till? Skall man förhöras så som
man gjorde i Svenska kyrkan ?  Själv är jag 62år och det skulle inte kännas
bekvämt.

6

Sv: Om att be

Hej rodetuppen,

Barndopet i Svenska Kyrkan gäller även i katolska kyrkan, man behöver alltså inte döpas om om man vill konvertera till katolska kyrkan. Däremot ses Konfirmation inte som ett sakrament i Svenska Kyrkan, vilket den gör i katolska kyrkan. Men man konfirmeras inte innan man blir katolik.

Vill man konvertera eller bara veta mer om katolska kyrkan tar man kontakt med en katolsk präst och går en särskild passande undervisning under i princip minst ett år. Undervisningen handlar i första hand om den katolska lära som presenteras i katekesen, dvs den grundläggande katolska teologin.
Parallellt har man några samtal med en präst och det är tillsammans som man anser att personen som vill konvertera är redo och mogen till att ta steget. 

När tiden är inne tas man upp i katolska kyrkans fulla gemenskap och tar emot den första kommunionen (eukaristins sakrament).

Själva ordet konfirmation betyder bekräftelse.
Detta sakrament bekräftar dopets nåd och ger ny kraft, den helige Andes kraft, till att leva som en kristen människa som tar sitt uppdrag på allvar, nämligen att förkunna och vittna om Kristus som dog och uppstod för att rädda världen!
Konfirmations sakrament får man vanligast ett år efter att man inträtt kyrkan  men det kan bero på konvertiten eller omständigheterna. I vissa fall (men det är undantag) kan den ges samtidigt som den första kommunionen. Det finns inga fasta reglar om detta.

Tveka inte om du har andra frågor
med vänliga hälsningar

Syster Céline