Vårprogram

Om inte annat anges börjar programmet fredag kväll med vespermässa kl 17.30, följt av kvällsmat ca 18.30. Den avslutas i och med söndagens lunch.

Anmälan gäller först sedan anmälningsavgift betalats: 400 kr till bankgiro 228-6847 (dras sedan av reträttpriset, men återbetalas inte vid återbud). (Obs! gäller ej KPN kurser då anmälan och anmälningsavgift sker via dem) Vi ber er kontrollera att det finns plats per telefon innan ni betalar in anmälningsavgiften. Glöm inte att skriva ditt namn och datum för reträtten. Avdrag för enstaka måltider eller övernattningar kan normalt inte göras.


10-12 Mars

sackaios-2-300x177Skynda dig ner, Sackaios, idag vill jag gästa ditt hem.” (Luk 19:1.10)

      Reträtt

      Ledare: Syster Veronica O.P. …

Berättelsen om Sackaios angår också dig och mig. Någon har kommit ner för att leta efter mig. Jag är sedd och älskad idag, i den situation som är min. Jag kan som Sackaios, våga tro på kärleken, öppna min dörr och ”ta emot honom med glädje”. .. Kostnad: 1.800 kr (1.050 kr för studerande)

Information och anmälan: systrarna@roglekloster.se 


31 mars – 2 april

kpn

Exodus – Andra Moseboken i judisk och kristen tradition

Moses leading the Children of Israel through the Red Sea, 15th century. Illustration from a German Bible.
.

Kurs

Ledare: Emmanuel Sennerstrand

Andra Moseboken är av utomordentligt stor betydelse för vår förståelse av centrala nytestamentliga texter. Innebörden av påsken, eukaristin, de tio budorden, tabernaklet och framförallt Kristi korsoffer fördjupas när vi möter budskapet i Exodus. I kursen ägnas också tid åt hur judarna, det första förbundets folk, har läst och tolkat Andra Moseboken.

Katolsk vuxenutbildning.

Information och anmälan: Katolska Pedagogiska Nämnden: tel 08-50 557 660, 08-50 557 662 / 4 kpn@katolskakyrkan.se

Kostnad: Kursen erbjuds till subventionerat pris: 1.000 kr för hela helgen. Kateketer: 600 kr och ungdomar (max 28 år) 300 kr.(OBS! Anmälningsavgift à 200 kr betalas direkt till KPN)

Studieverksamheten sker i samarbete med Studieförbundet Bilda

bilda-litn


2-4 juni


Laudate Si- 
På väg mot en allomfattande ekologi

Reträtt

Ledare: Broder Bernard Durel O.P..laudate-sigava

En reträtt med utgångspunkt i påven Franciskus encyklika om miljön, Laudate Si, om att söka en hållning som respekterar vår unika plats som mänskliga varelser i denna värld och vårt förhållningssätt till hela vår omgivning.

Förutom möjlighet att delta i klostrets tideböner är tid avsatt för objektslös meditation. ..

Kostnad: 1.800 kr (1.050 kr för studerande)

Information och anmälan: systrarna@roglekloster.se


12-18 juni

5 dagars ignatiansk reträtt

Ledare: Pater marc-Stephan Giese S.J.                                   731ignatius41

Jesus Kristus kallar människor till efterföljelse och var och en får ett alldeles personligt uppdrag. Men hur vet jag vilken min kallelse är? Reträtten består av fyra timslånga meditationer per dag, samtal med en andlig vägledare dagligen, helig mässa och tillfälle till bikt.
Unga vuxna prioriteras. 
..

Kostnad: 3.600 kr (2.400 kr för studenter)

Information/anmälan: marcstephan.giese@jesuiten.org

Studieverksamheten sker i samarbete med Studieförbundet Bilda.
bilda-litn