Höstprogram

Om inte annat anges börjar programmet fredag kväll med vespermässa kl 17.30, följt av kvällsmat ca 18.30. Den avslutas i och med söndagens lunch.

Anmälan gäller först sedan anmälningsavgift betalats: 400 kr till bankgiro 228-6847 (dras sedan av reträttpriset, men återbetalas inte vid återbud). (Obs! gäller ej KPN kurser då anmälan och anmälningsavgift sker via dem) Vi ber er kontrollera att det finns plats per telefon innan ni betalar in anmälningsavgiften. Glöm inte att skriva ditt namn och datum för reträtten. Avdrag för enstaka måltider eller övernattningar kan normalt inte göras.


MARIA I FRÄLSNINGENS SYMFONI

En kurs i ekumenisk anda, avsedd för alla samfund

2:a träff: Maria under medeltiden

25 november 2017

Sankt Dominikus kloster / Rögle

Medverkar Maria i Guds frälsningsplan? Vad är hennes roll i så fall? Förblev hon alltid jungfru? Vilka är Jesu bröder? Vad betyder det att hon sägs vara utan synd? Får man be till henne, och i så fall hur?

Jungfru Maria har varit, och är ännu en dag, en stötesten mellan våra kyrkor. Måste det vara så? Sedan flera år har lutheraner tillsammans med katoliker fördjupat reflektionen kring henne utifrån Bibeln och hela kyrkans andliga och teologiska tradition. Det visar sig att vi är mer överens än vi tror.

Under den här kursen ska vi utifrån detta ekumeniska arbete se hur vi kan gå vidare tillsammans på omvändelsens väg. Tänk om Maria kunde vara orsak till enhet!

Vi träffas 2 lördagar per termin (14.15-17.15) under ca 3 år.
Höstterminen 2017: 30 september och 25 november.
Vi börjar med ”Maria i historien”, därefter ”Maria i Bibeln och mariologi”, sedan: ”De kontroversiella frågorna”, och ”Vägen framåt mot enhet.”

OBS!
Det går bra att delta enstaka gånger.
Kursledare: sr Céline o.p.
Kostnad: 150 kr inkl. kaffe (studentpris: 80 kr)
Info och anmälan: 
systrarna@roglekloster.se


EKUMENISK LÖRDAG

7 oktober

Plats: Lund – Rögle Kloster

Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.” Gal 6:2.

En dag för att fördjupa gemenskap mellan olika samfund genom att tillsammans läsa bibeln samtala och be.

  • kl 9.45 Kaffe
  • kl 10.15 Bibelläsning med Johan Pernryd (Evangeliska Frikyrkan)
  • kl 12.00 Klostrets middagsbön
  • kl 12.30 Lunch
  • kl 14.15 Samtal med Else-britt Löfdahl (Katolska kyrkan)
  • kl 15.40 Bön för enhet ledd av Sr Gerd Swensson (Anglikanska kyrkan)

Slut på dagen kl 16:30

OBS!

Tänk på att anmäla dig till systrarna@roglekloster.se. kostnad 120 kr (catering, kaffe, mm) Lägg märke till: Ekumenisk vesper samma kväll i domkyrkan kl 18.00!


DE EUKARISTISKA BÖNERNA MED P. KLAUS DIETZ

13 – 15 oktober

Plats: Lund – Rögle Kloster

Dessa är hjärtat i den heliga mässan, en andlig skattkammare, fylld med Kyrkans liturgiska och teologiska rikedomar. Prästen – in persona Christi – frambär Kyrkans och de närvarandes tack till Fadern. Om man upptäcker formuleringarnas djup och mångfald blir man berikad, både som celebrant och som deltagare. Man förstår bättra trons mysterium. Min kurs vill hjälpa till att upptäcka några av de olika eukaristiska bönernas skönhet, struktur och variationer.

Kursen erbjuder vi till subventionerat pris, 1000 kr/helg. Kateketer betalar 600 kr och ungdomar (max 28 år) 300 kr

Information och anmälan: Katolska Pedagogiska Nämnden: tel 08-50 557 660, 08-50 557 662 / 4 kpn@katolskakyrkan.se


JULFIRANDE

23 – 26 december

Plats: Lund – Rögle Kloster

Ordet blev kött och tog sin boning ibland oss” (Joh 1:14)

Välkommen att delta i den vackra julliturgin och fira Kristi födelses mysterium.

Under julnattens vaka mediterar vi över Johannesprologen, Guds eviga Ord som blir människa i tiden.

Broder Pierre-André Mauduit o.p. kommer att vara med oss under helgen.

Julen är på ett särskilt sätt en familjehögtid, och detta präglar gästhemmet lite mer under dessa dagar. Vi bildar en gemenskap som inte bara ber tillsammans utan också hjälps åt med enklare praktiska göromål som disk, någon kökssyssla, snöskottning el. dyl.
Vi har inte tystnad till måltiderna.

Vi öppnar den 23 december efter kl 15.00 och stänger på eftermiddagen den 26 december. Gästerna uppmuntras varmt att vara med från början dvs den 23:e till kvällsmaten.

Kostnad: 600 kr per dygn. Den som kan får gärna ge ett extra bidrag för julmaten.

Anmälningsavgift: 400:- till bg 228-6847 (återbetalas ej vid återbud)


 Kurserna erbjuds i samarbete med studieförbundet Bilda