Program

Om inte annat anges börjar programmet fredag kväll med vespermässa kl 17.30, följt av kvällsmat ca 18.30. Den avslutas i och med söndagens lunch.

Anmälan gäller först sedan anmälningsavgift betalats: 400 kr till bankgiro 228-6847 (dras sedan av reträttpriset, men återbetalas inte vid återbud). (Obs! gäller ej KPN kurser då anmälan och anmälningsavgift sker via dem) Vi ber er kontrollera att det finns plats per telefon innan ni betalar in anmälningsavgiften. Glöm inte att skriva ditt namn och datum för reträtten. Avdrag för enstaka måltider eller övernattningar kan normalt inte göras.

___________________________________________________________________________________________________________

KPN-kurs 12-14 oktober 2018

Att försvara tron och Kyrkan med förnuftet

P. Thomas Idergard SJ

Redan aposteln Paulus använde förnuftargument i sin förkunnelse och tidigt i Kyrkan utvecklas apologetiken som metod. Formuleringar om att tron söker förståelse och om att tro för att kunna förstå, uttrycker en klassiskt kristen syn på tro och förnuft som goda grannar, inte fiender, som samverkar för att leda oss till sanningen, dvs Gud så som han uppenbarar sig i Kristus. Denna kurs vill bidra till bättre förståelse för och därmed användning av apologetikens utgångspunkt och metoder i vår tids evangelisation. Några av de frågor som behandlas är vad alla kan veta om Gud, vem trons Gud är, varför kristen tro är förnuftig och relationen tro-vetenskap. Föreläsningar kommer att varvas med praktiska samtals- och argumentationsövningar.

Obs! mera detaljerad information samt anmälan finns på följande länk:

http://kpn.se/kurser-events/vuxenutbildning-hosten-2018/att-forsvara-tron-och-kyrkan-med-fornuftet-den-katolska-apologetikens-grunder-med-p-thomas-idergard-sj

_____________________________________________________________________________________________

17 nov 2018 (9.45-16.45)

Maria

i frälsningens symfoni

en kurs i ekumenisk

ANDA, avsedd för

alla samfund

Maria i bibeln: exeges och teologi

Evangelierna om Jesu födelse och barndom

med Syster Céline, dominikansyster i Rögle (katolska kyrkan)

och Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan i Lund (svenska kyrkan)

Medverkar Maria i Guds frälsningsplan? Vad är hennes roll i så fall?

Förblev hon alltid jungfru? Vilka är Jesu bröder? Vad betyder det att hon sägs vara utan synd? Får man be till henne, och i så fall hur?

Jungfru Maria har varit, och är ännu en dag, en stötesten mellan våra kyrkor. Måste det vara så? Sedan flera år har lutheraner tillsammans med katoliker fördjupat reflektionen kring henne utifrån Bibeln och hela kyrkans andliga och teologiska tradition. Det visar sig att vi är mer överens än vi tror.

Under den här kursen ska vi utifrån detta ekumeniska arbete se hur vi kan gå vidare tillsammans på omvändelsens väg. Tänk om Maria kunde vara orsak till enhet!

Plats: Sankt Dominikus kloster, Rögle

 

Kostnad: 300 kr inkl. kaffe/fika (studentpris: 180 kr)

Info och anmälan: systrarna@roglekloster.se

______________________________________________________________________________________________

30 November – 2 december 2018

Kärleken förvandlar människan till det hon älskar” (D 66)

En kurs om heliga Katarina av Siena, dominikanskt helgon och kyrkolärare, där vi betraktar hennes fascinerande liv och låter oss inspireras av delar i hennes rika undervisning.

Påve Benedikt XVI har sagt:”Katarina av Siena talar till oss än idag. Hon driver oss att vara modiga på vägen mot helighet, och att alltmer bli Herrens lärjungar”.

Kursen leds av Sr. Katarina OP, Rögle

Kostnad 1700kr