Sr Mikaelas begravning

In Memoriam

Syster Mikaela Peterson 22 januari 1922 – 7 mars 2018

Syster Mikaela (född Solveig Peterson) från Sankt Dominikus kloster i Rögle, har avlidit i en ålder av 96 år. Närmast anhöriga är hennes systrar i klostret samt systern Ingrid Nilsson.

Syster Mikaela är född i Malmö och följde tidigt, och självständigt, en konstnärskallelse med studier på Otto Skölds målarskola i Stockholm, Konstakademin i Köpenhamn och Fernand Légers konstskola i Paris. Hon tillbringade också perioder i Italien och Spanien för att måla. Mötet med det kontinentala Europa innebar inte endast konstnärliga influenser, hon mötte också katolicismen. År 1953 togs hon upp i den katolska kyrkan hos dominikanerna i Lund. Därpå följde några år av sökande då hon både målade och besökte olika kloster i Europa. Mariauppenbarelserna på olika platser, speciellt Lourdes och Fatima, skulle bli betydelsefulla för både tro och måleri. Det var hos dominikansystrarna Les Tourelles i Frankrike som hon slutligen kände kallelsen. När hon kom till klostret kände hon igen det, för hon hade sett en sådan byggnad i en dröm! Hon blev postulant år 1959 och avlade sin första klosterlöften 1961. Till klostret i Sverige kom hon 1963.

Syster Mikaela såg som sin livsuppgift att i bildens form beskriva sin övertygelse om att det finns andliga värden som är viktigare än de materiella. Under årens lopp har hon haft flera utställningar både i klostret och i Lund. I Rögle hänger bland annat det uttrycksfulla Kristus-ansiktet Ecce Homo. Den vackra ”Maria i Visby” kan beskådas i Sankt Thomas församling i Lund.

Syster Mikaela hörde till den generation systrar som byggt upp och burit Rögle kloster under lång tid. Under flera år var hon klostrets priorinna, då hon lotsade kommuniteten genom svåra prövningar. Med orubblig grundtrygghet. ”Ibland är det bara korset som gäller”, kunde hon säga. Hennes inriktning var rak. Omutlig trohet. Samtidigt var hon känd för sin humor och sitt glada skratt. Hon tog inte sig själv på allvar. Konstnärskapet offrade hon till stor del för att ställa sig i klostrets tjänst. Många år var hon gästsyster, och hon vårdade trädgårdens blommor.

Av hälsoskäl flyttade syster Mikaela våren 2017 till Vårdhemmet Fästan i Södra Sandby, nära klostret, där hon blev mycket väl omhändertagen och stilla somnade in, styrkt av Kyrkans sakrament och omgiven av sina systrar. Begravningen äger rum den 23 mars, kl 13.00 i Hardeberga kyrka.

Requiem in Pace.

/Sr Sofie o.p.