Mässorna framöver

Vi kan ta emot 8 personer i kapellet. (Religionsledare såsom präst, kör, musiker eller funktionärer med en uppgift för sammankomstens genomförande räknas inte som deltagare, enligt polismyndigheten.)
Det är därtill möjligt för några personer att sitta i vapenhus och bakom kapellet.
För söndagar måste man anmäla sig i förväg: systrarna@roglekloster.se
För vardagar vecka 3 gäller:
Måndagen den 18 januari – torsdagen den 21 januari: 17.30
Fredagen den 22 januari och lördagen den 23 januari: 07.30
/systrarna