BEGRÄNSA ANVÄNDNING AV SWISH

Vi tackar varmt för kollekt som generöst skänks i söndagsmässan. Den bidrar bland annat till kostnader för prästernas resor och honorar, som kan bli höga nu när präster kan behöva resa ganska långt för att komma till oss.Det har dock uppstått en svårighet när det gäller swish.Eftersom vi inte är privatperson, utan ”Samfund”, får vi […]

Tider för Mässor

Måndagen den 8 april: Marie Bebådelse dag: 09.30 Tisdagen den 9 april: 09.30 Söndagen den 14 april: 10.00 Tisdagen den 16 april: 12.00 Torsdagen den 18 april: 12.00 Lördagen den 20 april: 12.00 Söndagen den 21 april: 11.15 Måndagen den 22 april: 17.30 Tisdagen den 23 april: 17.30