Vapenhuset handikappanpassas

Den 9 september påbörjas arbeten för handikappanpassning av vårt vapenhus (ingången till kapellet) Golvet kommer att brytas upp och den inre dörren ska breddas. Under detta arbete kommer det inte att gå att komma in i kapellet med rullstol eller rullator. Vi meddelar när det blir tillgängligt igen. Övriga gudstjänstbesökare får gå in via gästmatsalen […]

Mässor i veckan

Med reservation för ändringar som vi i så fall uppdaterar efter hand: Tisdagen den 24 september: 17.30 Onsdagen den 25 september: 17.30 Torsdagen den 26 september: 17.30 Fredag: osäkert Lördagen den 28 september: 12.00 Söndagen den 29 september: 11.30  

Projekt Goliat

http://signum.se/vi-kallar-det-projekt-goliat-i-skane/ Stöd vårt arbete med att bevara tystnaden och naturen i klostrets närhet För mer information följ länken och sprid den gärna (Obs ny lista) https://www.skrivunder.com/fortsatt_protest Tack!