De heliga tre Påskdagarna

17 April (onsdag kväll) – 22 April (Annandag lunch)

Jesus sade till henne: ”Maria.” Hon vände sig om och sade till honom: ”Rabbouni!” (Joh 20:16)

 

 

 

I liturgin följer vi Kristus  genom hans dödnedstigande i dödsriket och uppståndelse.

Vi fördjupar oss i påskens mysterium genom dagliga föredrag.

Det är önskvärt att vara med alla dagar.

Tystnad råder under alla måltider, men bryts efter påskvakan.

De gäster som har möjlighet deltar något litet i praktiskt arbete, såsom dukning och disk.

 

 

 

Kostnad: 600 kr per dygn

Anmälan: systrarna@roglekloster.se