Klostervecka 2015

Br Symeon och br Cyrille-Marie på Billebjer