En vanlig dag

Många, inte minst skolelever, frågar oss hur en vanlig dag ser ut i klostret. Svaret är att det egentligen inte finns några ”vanliga” dagar i ett kloster. Klostret är en skola i att följa Jesus Kristus som ständigt kallar oss vidare. Varje dag är ny och okänd.

Herrens nåd tar inte slut,
hans barmhärtighet upphör aldrig.
Varje morgon är den ny –
stor är din trofasthet.

Jeremias klagovisor 3:22-23

Men visst, vi följer en fast ordning varje dag, en ordning som syftar till att främja ett inre liv.. Ordning och struktur gör att människor kan bygga ett gemensamt liv, skapa ett ”skyddat rum” där Gud får plats att tala och verka. Ordet kosmos betyder ”vacker ordning”. Universum är vackert ordnat av Gud, och så bör våra liv vara. Kaos, stress och splittring gör inte livet rikt. Det finns ett mönster i tillvaron, och varje människa måste finna sitt eget mönster, sin egen rytm. I klostren har man alltid haft en speciell ordning som stöder inriktningen på bön och kontemplation. Den som är kallad hit upplever att livet kommer på plats, att få bli hel.

Dagarna får sin rytm av våra tideböner: Matutin (Länsningsgudstjänst), Laudes, Sext, Vesper och Completorium.

Dagens första bön är Matutin (06.30 – 07.00), följd av en timmes tystnad för frukost, bön och läsning.                                                     Vissa inleder dagen tidigare med tyst bön eller andlig läsning.

Klockan 08.00 firas laudes, morgonbönen. följd av en kort samling då vi läser ur vår regel.

Därefter börjar dagens arbete: gästhem, studier, kök, trädgård…

Paus mitt på dagen: 11.50 Rosenkransbön, följd av Sext (middagsbön)

12.30 Lunch i tystnad, då vi lyssnar till läsning. Gemensam disk, följd av ca en timmes tystnad (vila, promenad, läsning…)

Sedan två timmars arbete, studier eller gemensamma samlingar.

16.50 tyst bön i kapellet, följd av vesper och mässa kl 17.30. (Tid för Mässa kan variera)

Därefter kvällsmat i tystnad och gemensam disk med ungefär en timmes fri tid efter detta.

20.10 Rekreation (gemensam samling) följd av Completorium (dagens sista bön), kl 20.40 – 21.00.

Efter Completorium inleds ”Den stora tystnaden” som varar till laudes nästa dag.

En dag i veckan, måndagar, är vi helt i tystnad och ber de flesta böner enskilt. Det är en vilo- och reträttdag vi behöver eftersom gästhem innebär arbete på helgerna.

Frågan om hur livet i ett kloster ser ut handlar inte främst om yttre regler utan om ett inre liv. Strukturen är till för att värna kontemplation och kontakt med Gud. Utan tro och inre vänskap med Jesus Kristus blir formerna bara ett tomt skal. Det är vår bön att vi med vårt  liv ska låta dem som kommer till oss få möta Kristus och förstå kraften och djupet och vidden av hans kärlek.

Utsikt bakom klostret, från systrarnas eremitage