Kom och Se!

Kom och Se!

30 juli-4 augusti

   Bär du på en längtan att få ge dig

    själv helt åt Gud?

▻   Känner du en dragning till

    klosterlivet?

 ▻  Vill du se och uppleva något av detta 

    liv, för att lättare kunna urskilja?

Kom och Se!

Dessa dagar riktar sig till dig som seriöst söker din kallelse.

Systrarna i Sankt Dominikus kloster utanför Lund erbjuder dig att leva med i klosterrytmen av bön, arbete och gemenskap. Det ges också någon form av undervisning om klosterlivet (den helige Dominikus, liturgi, andlig läsning…) och möjlighet till samtal, för att lättare kunna urskilja vägen framåt.

För att vi ska kunna avgöra om det här är något som passar just dig ber vi dig att du skriver några rader om dig själv och berättar om din motivation.

Anmälan: systrarna@roglekloster.se

Kostnad: 500kr