Program

Om inte annat anges börjar programmet fredag kväll med vespermässa kl 17.30, följt av kvällsmat ca 18.30. Den avslutas i och med söndagens lunch.Anmälan gäller först sedan anmälningsavgift betalats: 600 kr till bankgiro 228-6847 (dras sedan av reträttpriset, men återbetalas inte vid återbud). Obs! gäller ej KPN kurser då anmälan och anmälningsavgift sker via dem. Vi ber er kontrollera att det finns plats per telefon innan ni betalar in anmälningsavgiften. Glöm inte att skriva ditt namn och datum för reträtten. Avdrag för enstaka måltider eller övernattningar kan normalt inte göras.

Maria i tro och teologi


Två lördagar under vårtermin 2020:
14 mars i Rögle och 18 april i Lund

Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan i Lund
och Sr Céline, dominikansyster på Sankt Dominikus kloster i Rögle

☞ fortsätter sina ekumeniska samlingar kring Jungfrun Maria
☞ inbjuder kristna från alla samfund till 2 ytterligare tillfällen för

samtal utifrån bibelord med siktet på teologi

Syftet är att förstärka vårt vänskapsband och fortsätta fördjupa gemenskap mellan kristna kyrkor och grupper, att genom Maria samtal om tro och teologi.

En Maria-ateljé

En verkstad där man i en anda av frihet och förtroende uppmuntras att ”provtänka”, våga leka, forska, undersöka, ifrågasätta, tycka…
En atmosfär av ömsesidig uppskattning och stor respekt där man försöker förstå den andres tankegångar och acklimatisera sig till hans/hennes föreställningar och språk.
En möjlighet att öva sig i att förflytta sig till den andre, med kärleksfull nyfikenhet och äkta intresse för hur han/hon utvecklats och leds.
Ett välsignat tillfälle att berikas av skatten vi bär, den helige Andes verk i våra hjärtan, både som enskilda kristna och som en mångfald av traditioner.

Varmt välkommen!
Sr Céline och Lena

Stilla veckan och påsk

Onsdagen den 8 april (e-m) till måndagen den 13 april (lunch)

Gästhemmet är öppet för alla som önskar delta i vår rika påskliturgi och fira Påskens mysterium. Tystnad råder från Skärtorsdags morgon till Påsknatten.

Torsdag, fredag och lördag hålls en meditation över påskens mysterium med br Björn Engdahl OP från Lund:

Kroppens uppståndelse

Meditation med konstverk över Jesus Kristi och människans väg med Gud.

KPN

Vägen till Rom – Nordbors väg till katolska kyrkan

8-10 maj 2020

Varför kallas en upptagning i den katolska kyrkans gemenskap för konversion”? Vad har motiverat nordbor att bli katoliker? Kan man se några förändringar över tid? Och varför används metaforen ”vägen till Rom” för att beskriva katolska konversioner? Detta är några av de frågor som tas upp i denna kurs som belyser fenomenet katolsk konversion i ett historiskt perspektiv från reformationstidevarvet och fram till vår tid.


Kursledare Yvonne Maria Werner

Kostnad: Subventionerat pris, 1000 kr/helg. (Kateketer betalar 600 kr och ungdomar (max 28 år) 300 kr)

Reträtt med br Bernard Durell

5-7 juni

FULLBOKAD

Den andliga vägen är paradoxens väg. Zenkoan och Jesu liknelser är omistliga redskap på vår väg

Med praktik av zenmeditation

br Bernard Durell

Kostnad: 2500 kr, varav anmälningsavgift: 600 kr (som ej återbetalas vid avbokning)
Anmälan: https://www.roglekloster.se/besok/bokning/