Program

Om inte annat anges börjar programmet fredag kväll med vespermässa kl 17.30, följt av kvällsmat ca 18.30. Den avslutas i och med söndagens lunch.

Anmälan gäller först sedan anmälningsavgift betalats: 400 kr till bankgiro 228-6847 (dras sedan av reträttpriset, men återbetalas inte vid återbud). (Obs! gäller ej KPN kurser då anmälan och anmälningsavgift sker via dem) Vi ber er kontrollera att det finns plats per telefon innan ni betalar in anmälningsavgiften. Glöm inte att skriva ditt namn och datum för reträtten. Avdrag för enstaka måltider eller övernattningar kan normalt inte göras.

 ________________________________________________________________________________________________

Kurs

 6-8/12 2019

Kärleken förvandlar människan till det hon älskar 

Katarina av Siena

I denna kurs betraktar vi Katarina av Sienas innehållsrika liv och låter oss inspireras av den rika undervisning hon förmedlar genom sina texter, så fulla av målande bildspråk och andligt djup. Hon är ett av våra dominikanska helgon, mystiker och Kyrkolärare, och en mycket fascinerande person. Vi får upptäcka hennes budskap som har hållit genom århundradena, och som har brinnande aktualitet än idag.


Kostnad: 2000 kr, varav anmälningsavgift: 500 kr (som ej återbetalas vid avbokning)
Student: 1000 kr
Kursledare: Sr Katarina OP
Anmälan och info: bokningar@roglekloster.se