Program

Under många år erbjöd systrarna ett rikt program med många reträtter och kurser både vår och höst. Under de senaste åren har vi trappat ner den verksamheten och lagt tonvikten vid att erbjuda en miljö. Det vi främst vill dela med oss av är ett klimat av stillhet och tystnad, bön, vila och en vänskapens atmosfär, något som tycks motsvara det allra största behovet hos människor i dag. Judinnan Etty Hillesum skriver:

”Det är egentligen vår enda moraliska skyldighet, att odla stora åkrar av lugn och frid inom oss, mer och mer lugn, så att man sedan kan dela med sig av detta lugn till andra. Ju lugnare människor är, desto lugnare blir det också i denna upphetsade värld.”

Vi fortsätter med KPN-kurserna, men på grund av pandemin har vi f.n. ingen annan arrangerad reträtt.

Preliminärt:

4-6 juni Meditationsreträtt med br Bernard Durell

Han kommer att utgå från en intervjubok med Påve Franciskus Let us Dream: The Path to a Better Future, skriven av Austen Ivereigh. Deltagarna uppmanas att skaffa boken i förväg.

(Om inte annat anges börjar programmet fredag kväll med vespermässa kl 17.30, följt av kvällsmat ca 18.30. Den avslutas i och med söndagens lunch. Anmälan gäller först sedan anmälningsavgift betalats: 600 kr till bankgiro 228-6847 (dras sedan av reträttpriset, men återbetalas inte vid återbud). Obs! gäller ej KPN kurser då anmälan och anmälningsavgift sker via dem. Vi ber er kontrollera att det finns plats per telefon innan ni betalar in anmälningsavgiften. Glöm inte att skriva ditt namn och datum för reträtten. Avdrag för enstaka måltider eller övernattningar kan normalt inte göras.)

KPN-kurs


Kostnad: Subventionerat pris, 1000 kr/helg. (Kateketer betalar 600 kr och ungdomar (max 28 år) 300 kr.