Program

Om inte annat anges börjar programmet fredag kväll med vespermässa kl 17.30, följt av kvällsmat ca 18.30. Den avslutas i och med söndagens lunch.

Anmälan gäller först sedan anmälningsavgift betalats: 600 kr till bankgiro 228-6847 (dras sedan av reträttpriset, men återbetalas inte vid återbud). (Obs! gäller ej KPN kurser då anmälan och anmälningsavgift sker via dem) Vi ber er kontrollera att det finns plats per telefon innan ni betalar in anmälningsavgiften. Glöm inte att skriva ditt namn och datum för reträtten. Avdrag för enstaka måltider eller övernattningar kan normalt inte göras.

Stilla veckan och påsk

Onsdagen den 8 april (e-m) till måndagen den 13 april (lunch)

Gästhemmet är öppet för alla som önskar delta i vår rika påskliturgi och fira Påskens mysterium. Tystnad råder från Skärtorsdags morgon till Påsknatten.

KPN

Vägen till Rom – Nordbors väg till katolska kyrkan

8-10 maj 2020

Varför kallas en upptagning i den katolska kyrkans gemenskap för konversion”? Vad har motiverat nordbor att bli katoliker? Kan man se några förändringar över tid? Och varför används metaforen ”vägen till Rom” för att beskriva katolska konversioner? Detta är några av de frågor som tas upp i denna kurs som belyser fenomenet katolsk konversion i ett historiskt perspektiv från reformationstidevarvet och fram till vår tid.


Kursledare Yvonne Maria Werner

Kostnad: Subventionerat pris, 1000 kr/helg. (Kateketer betalar 600 kr och ungdomar (max 28 år) 300 kr)

Reträtt med br Bernard Durell

5-7 juni

FULLBOKAD


Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som fötts av anden.

Joh 3:8

Den andliga vägen är paradoxens väg. Zenkoan och Jesu liknelser är omistliga redskap på vår väg

Med praktik av zenmeditation

br Bernard Durell

Kostnad: 2500 kr, varav anmälningsavgift: 600 kr (som ej återbetalas vid avbokning)
Anmälan: https://www.roglekloster.se/besok/bokning/