Program

Om inte annat anges börjar programmet fredag kväll med vespermässa kl 17.30, följt av kvällsmat ca 18.30. Den avslutas i och med söndagens lunch.

Anmälan gäller först sedan anmälningsavgift betalats: 400 kr till bankgiro 228-6847 (dras sedan av reträttpriset, men återbetalas inte vid återbud). (Obs! gäller ej KPN kurser då anmälan och anmälningsavgift sker via dem) Vi ber er kontrollera att det finns plats per telefon innan ni betalar in anmälningsavgiften. Glöm inte att skriva ditt namn och datum för reträtten. Avdrag för enstaka måltider eller övernattningar kan normalt inte göras.

___________________________________________________________________________________________________________

Johannesevangeliet

med Emanuel Sennerstrand

1-3 februari 2019

Ingen bibelbok citeras i katolska kyrkans katekes så många gånger som Johannesevangeliet. Det är inget att förvånas över. I fornkyrkan kallades boken för det andliga evangeliet och var mycket omtyckt.

Johannes har även kallats kärlekens evangelium. Kärleken har sin djupaste grund i den ende Gudens inre liv. Till denna relation bjuds vi in, i gemenskap med honom som utgör själva definitionen av kärlek.

Johannes särskilda förtrogenhet med Jerusalem kommer att uppmärksammas genom att vi belyser några utvalda platser utifrån aktuell arkeologi.

Emanuel Sennerstrand arbetar just nu med att författa en katolsk bibelkommentar, vilket han gör på uppdrag av kardinalen.

Anmälan genom KPN: https://kpn.se/kurser-events/vuxenutbildning-varen-2019/johannesevangeliet-med-emanuel-sennerstrand

_____________________________________________________________________________________________________

Maria

i frälsningens symfoni

en kurs i ekumenisk

ANDA, avsedd för 

alla samfund

Maria i bibeln: exeges och teologi

Evangelierna om Jesu offentliga liv och passion

2 mars 2019 (09.45-16.30)

med Syster Céline, dominikansyster i Rögle (katolska kyrkan)

och Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan i Lund (svenska kyrkan)



Medverkar Maria i Guds frälsningsplan? Vad är hennes roll i så fall?

Förblev hon alltid jungfru? Vilka är Jesu bröder? Vad betyder det att hon sägs vara utan synd? Får man be till henne, och i så fall hur?

Jungfru Maria har varit, och är ännu en dag, en stötesten mellan våra kyrkor. Måste det vara så? Sedan flera år har lutheraner tillsammans med katoliker fördjupat reflektionen kring henne utifrån Bibeln och hela kyrkans andliga och teologiska tradition. Det visar sig att vi är mer överens än vi tror.

Under den här kursen ska vi utifrån detta ekumeniska arbete se hur vi kan gå vidare tillsammans på omvändelsens väg. Tänk om Maria kunde vara orsak till enhet!

Plats: Sankt Dominikus kloster, Rögle
Kostnad: 300 kr inkl. kaffe/fika (studentpris: 180 kr)
Info och anmälan: systrarna@roglekloster.se

____________________________________________________________________________________________________

DE HELIGA TRE PÅSKDAGARNA

17 April (onsdag kväll) – 22 April (Annandag lunch)

Jesus sade till henne: ”Maria.” Hon vände sig om och sade till honom: ”Rabbouni!” (Joh 20:16)

I liturgin följer vi Kristus  genom hans dödnedstigande i dödsriket och uppståndelse.

Vi fördjupar oss i påskens mysterium genom dagliga föredrag.

Det är önskvärt att vara med alla dagar.

Tystnad råder under alla måltider, men bryts efter påskvakan.

De gäster som har möjlighet deltar något litet i praktiskt arbete, såsom dukning och disk.

Kostnad: 600 kr per dygn

Anmälan: systrarna@roglekloster.se

 ________________________________________________________________________________________________

 ETTY HILLESUM

31/5 – 2/6 2019

OBS! DENNA RETRÄTT ÄR FULLBOKAD OCH ÖVERBOKAD.

DET GÅR ATT STÄLLA SIG PÅ VÄNTELISTA

”Jag förnimmer inte
att jag är i någon människas klor.
Jag befinner mig i Guds armar.”

En reträtt med inspiration från Etty Hillesum (1914-1943). Under den tyska ockupationen började denna unga judiska kvinna skriva dagbok och brev som beskriver hennes andliga uppvaknande vid samma tid som förföljelsen av judar inleds. Hillesum blev offer för Förintelsen i Auschwitz och mördades 1943. Hennes dagboksanteckningar publicerades postumt i Nederländerna 1981, och har nu också kommit ut i svensk översättning.

Ledare: Fr. Bernard Durel OP.
Kostnad: 1200 kr (1.050 kr för studerande) varav anmälningsavgift: 400 kr.
För anmälan: se bokningsförfrågan på hemsidan

________________________________________________________________________________

Kom och se

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är bild.jpg

30 juli-4 augusti 

Bär du på en längtan att få ge dig själv helt åt Gud?

Känner du en dragning till klosterlivet?

Vill du se och uppleva något av detta liv för att lättare kunna urskilja?

Kom och Se!

Dessa dagar riktar sig till dig som seriöst söker din kallelse.

Systrarna i Sankt Dominikus kloster utanför Lund erbjuder dig att leva med i klosterrytmen av bön, arbete och gemenskap. Det ges också någon form av undervisning om klosterlivet (den helige Dominikus, liturgi, andlig läsning…) och möjlighet till samtal, för att lättare kunna urskilja vägen framåt.

För att vi ska kunna avgöra om det här är något som passar just dig ber vi dig att du skriver några rader om dig själv och berättar om din motivation.

Anmälan: systrarna@rogleklsoter.se

Kostnad: 300 kr