Vapenhuset handikappanpassas

Den 9 september påbörjas arbeten för handikappanpassning av vårt vapenhus (ingången till kapellet)

Golvet kommer att brytas upp och den inre dörren ska breddas.

Under detta arbete kommer det inte att gå att komma in i kapellet med rullstol eller rullator. Vi meddelar när det blir tillgängligt igen.

Övriga gudstjänstbesökare får gå in via gästmatsalen och dörren längst bak i kapellet.

Vi hoppas att det ska bli så lite störande som möjligt för våra gudstjänster.

/Systrarna