Vapenhuset klart!!

Nu är äntligen golvet i vapenhuset klart.

Det har varit en lång väntan, men slutet gott allting gott. Kom och se hur fint det blivit! Vi hoppas att det ska bli till hjälp och lättnad för alla med funktionshinder.