Mässtider i veckan

Med reservation för ändringar som vi i så fall uppdaterar efter hand:

Onsdagen den 22 januari: 17.30

Torsdagen den 23 januari: 17.30

Fredagen den 24 januari: 12.00

Söndagen den 26 januari: 11.30